27.4.08

Wochen vom 28.4.-9.5.


Mer gin an d'Grouf
Billeralbum

grouf


Mer soen eisen Begleeder
Misch, Dolf, déi 2 Alberten an dem Claude
Merci
fir den interessanten Moien am Musée Cockerill.


Hei eng Auswiel vu Siten, déi sech mat der Geschicht vun de Minen beschäftegen

Esch/Alzette: Cockerill vidéo RTL
...

Stolzeburg: Koffergrouw
Lorraine Petite Rosselle: Carreau Wendel
Bergbau in Luxemburg: wiki

Biergaarbechterdag am ELLERGRONN
Biergaarbechterdeg am EllergronnDatum:
Samschdes, de(n) 12. Juli 2008 um 11:00 Auer (bis 18:00 Auer)
Sonndes, de(n) 13. Juli 2008 um 11:00 Auer (bis 18:00 Auer)
RDV: am Ellergronn (Esch/Alzette) bei der Anc.Mines COCKERILL
Programm: Ausstellungen an Atelieren iwwert d'Aarbecht an de Minièren, Mineralien a Fossilien, Goldwäschen, Bronzegéissen, e flotte Rallye iwwert d'Geologie an d'Natur aus dem Ellergronn. En Erliefnes fir d'ganz Famill !
Organisatioun: natur musée -
Responsabel:
Mike HAGEN - Misch Thoma


Do si mer grad drun
Lëtzebuergesch:
Michel Rodange
Renert
Deutsch
Vorstadt-
krokodile
Von SchülerInnen ausgewählte
und aufbearbeitete Texte aus
Ubangi Shari und Baiabong
Sprachbuch: Erich Kästner
vorlesen u. diskutieren:
Die Konferenz der Tiere
Die Wortarten
Das Satzgefüge
Français
U9
Produire un montage radiophonique
Math
Operationen: Brüche
Geometrie:
Symmetrie-
achse
À faire
Zusammenfassungen, Porträts und Bilder zu Vorstadtkrokodile abgeben
Texte Lesebuch vorbereiten
Lecture pour le plaisir:
L’œil du loup
Pennac

Wochen-
plan vom
28.4.-9.5.
Fragen zu den Texten
Exercices au crayon
p.174
AB Symmetrie
Brüche Buch S.40-41
compos


30.4.
Brüche
wird bis nach den Ferien verlegt!!!

Devoirs en classe

MA
DE
FR
1
30.4.
Brüche
9.5. Wortarten

2
28.5.
21.5.
7.5.
3
18.6.
11.6.
4.6.

infos: jeudi 1ier mai libre
Lundi 5 mai: réunion parents, psychologue et instit dans le cadre de l'orientation scolaire

ordre de passage

1
Thull Samantha
16 h00
2
Burzik Tarik
16h15
3
Krusic Jenna
16h30
4
Massoutre Cindy
16h45
5
Trindade Shannon
17h00
6
Biren Bruce
17h15
7
Folmer Marie
17h30
8
Chaves Dylan
17h45
9
Bouchard Claire
18h00
10
Bouchard Laure
18h15
11
Machaeev Iurii
18h30
12
Van Landeghem Maurice
18h45
13
Stamerra Leonardo
19h00
14
Osmanovic Elza
19h15
15
Rosado Patrick
19h30


évènement:


Zaltimbanq:


Keine Kommentare: