19.3.09

wop 23.-26.3.

D'Margréitchen

der Webseite: www.gutenberg.lu entnommenvum Michel Lentz
Desen Text ass a Lidd.

't as Fréijor an d'Vullen déi sin rëm erwaacht,
an d'Margréitchen huet sech eraus och gemaacht ;
si huet d'wäiss Kolrettchen rëm frësch ugedon,
soubal si de Poufank gehéiert huet schlon ;
soubal si de Poufank gehéiert huet schlon.

A gréng gin och d'Wise laanscht d'Weën an d'Pied,
d'Vioule verstoppen sech heemlech am Schiet ;
D'Beem kréien nei Blieder, den Nuechtegall schléit,
De Wand séngt duurch d'Bëscher, wou d'Meeréis-che bléit ;
De Wand séngt duurch d'Bëscher, wou d'Meeréis-che bléit.

An d'Sonn déi rifft Blumme schnéiwäiss, rout a blo,
Wéi Stieren um Himmel sou vill sin der do ;
Si rëschten a botze mat Faarwen sech räich,
A blénken a blëtzen duerch Heck a Gesträich ;
A blénken a blëtzen duerch Heck a Gesträich.

Dach vun all dee Blummen am Gaart an um Feld
As d'Margréitchen déi mir am beschte gefällt.
Et si wuel méi prächteg, méi schéi wuel déi meescht
Mä ech hun eng Freiesch déi Margréitchen heescht ;
Mä ech hun eng Freiesch déi Margréitchen heescht.27.3. sortie pédagogique: circuit Wenzel
Musée National d'Art et d'Histoire
Werkstatt Steinzeit

Do si mer
grad drun
Deutsch
Français
U8
Mathe
Kapitel 9

Wochenplan


vom

23.-26.7.
2009

die eigene HP auffüllen mit Biografie,
Karteikarte für die Korrespondenz-
klasse, vielleicht hast du selbst eine HP, die du verlinken möchtest


Hausaufgaben
pour aller plus loin
Förder
-unterricht
Geschichtsheft
Steinzeit
Abgabetermin
25.3.
Zeichnungen u. Illustrationen mit Legenden versehen
(korrektes Deutsch erwünscht)

fiche
phrases
interrogatives

Text
aufgaben
compos


Jeudi:
Test
Mult u. Div ohne DZ
Geometrie
examens oraux
mündliche Prüfung
Geschichte
Thema Steinzeit:
kurzes Exposée vorbereiten
Daten:
20. & 23.3.

http://membres.
lycos.fr/
wwwkesakofr/home.
html

choisir trois questions, les préparer et les présenter
en classe en prévoyant un dialogue
dates prévues:
23. 24. 25.3.
présenter en groupe
les contes de fée
24. & 26.3.

11.3.09

wop 16.-20.3.


Einführung in die Astronomie. Die Sternkarte 1 und 2
Das Sonnensystem auf wikibooks junior

-Do si mer
grad drun
Deutsch
Baiabong 1
Kinder in anderen Kulturen
Kinder zu verkaufen S. 92

Français
U8
Mathe
Kapitel 9
Plan für Freitag,
den 13.3.

deutsche Rechtschreibung
AB
U7
analyse
de phrase
p. 121-123
Wdhl
Geometrie

nachmittags Werken:
Fensterbilder erstellen
Kinderkiste:
Dekor ausdenken,
an Szenen arbeiten


Wochenplan


vom

16.-20.3.
2009

die eigene HP auffüllen mit Biografie,
Karteikarte für die Korrespondenz-
klasse, vielleicht hast du selbst eine HP, die du verlinken möchtestKinderkiste
Text erstellen
écrire
un conte de fées en duo selon les consignes
(examen oral)
préparer
les questions
à présenter


Hausaufgaben
pour aller plus loin
Förderunterricht
Geschichtsheft
Steinzeit
Abgabetermin
25.3.
Zeichnungen u. Illustrationen mit Legenden versehen
(korrektes Deutsch erwünscht)

fiche phrase interrogative

AB
Wiederholung
Geometrie
S. S. 54/ 1-5
S. 55 /5
S. 56 /4-7
compos

La phrase interrogative

et l'analyse de la phrase S-V-C
20/20
Test
Mult u. Div ohne DZ
examens oraux
mündliche Prüfung
Geschichte
Thema Steinzeit:
kurzes Exposée vorbereiten
Daten:
18. & 19.3.

http://membres.lycos.fr/wwwkesakofr/home.html
choisir trois questions, les préparer et les présenter en classe en prévoyant un dialogue
dates prévues:
20. & 23.3.
présenter en groupe les contes de fée
24. & 26.3.

5.3.09

wop 9.-13.3.

Für Marvin, aber nicht nur: www.physikfuerkids.de/historie/zeit/index.html
toller link
-Do si mer
grad drun
Deutsch
Baiabong 1
Kinder in anderen Kulturen
Wo man das Weinen verlernt
Français
U7
Mathe
Kapitel 6

Wochenplan


vom

9.-13.3.
2009

die eigene HP auffüllen mit Biografie,
Karteikarte für die Korrespondenz-
klasse, vielleicht hast du selbst eine HP, die du verlinken möchtestFragen zu:
Wo man das Weinen verlernt
U7
exercices au crayon
p. 116

S. 85 + fiche
zeichne 11 verschiedene Möglichkeiten eines Würfelnetzes auf Millimeterpapier

Hausaufgaben
pour aller plus loin
Förderunterricht
Geschichtsheft
Steinzeit
Abgabetermin
25.3.
Zeichnungen u. Illustrationen mit Legenden versehen
(korrektes Deutsch erwünscht)

lecture:
Une soucoupe volante
chercher les mots inconnus
faire un résumé de 10 lignes

AB
Wiederholung
Geometrie
S. 51-S. 53
compos


jeudi
conjugaison des verbes (voir semaine passée)
tous les temps et tous les modes connus

examens oraux
mündliche Prüfung
Geschichte
Thema Steinzeit:
kurzes Exposée vorbereiten
Daten:
18. & 19.3.

http://membres.lycos.fr/wwwkesakofr/home.html
choisir trois questions, les préparer et les présenter en classe en prévoyant un dialogue
dates prévues:
20. & 23.3.
présenter en groupe les contes de fée
24. & 26.3.